START TOPO

PORTOFOLIU

     Realizarea de documentatii cadastrale privind intabularea Titlurilor de Proprietate emise in conditiile L18/1991 si L1/2000, in Cartea Funciara, in cadrul localitatilor jud. Timis.

     Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor de obtinere autorizatie de constructie si edificare constructii – jud. Timis.

      Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor de apartamentare – jud. Timis.

      Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor pentru Ordinul Prefectului – jud. Timis

      Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor privind scoaterea definitive a terenurilor din cirguitul agricol – localitatile jud. Timis.

      Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor de dezmembrare – localitatile jud. Timis.

      Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si a Planurilor Urbanistice de Detaliu– jud. Timis.

      Executarea Masuratorilor si Intocmirea Documentatiilor pentru Studii de Fezabilitate si Proiectare pentru Drumuri, Canalizare, Apa si Canal.

      Executarea Trasarilor pentru Constructii, Fundatii, etc.

Copyright START-TOPO S.R.L. ©2009